Vznik lesa

Výsadba lesů, který vydrží místní horké podmínky a rychle dorůstá a je minimálně náročný na údržbu, zvýšení místní vlhkosti pro další výsadbu

Vznik plantáží

Plántáže olivovníků, které jsou vysazované tak aby měli dostatek vláhy z rosy

Výsledek

vytvoření samostatného životaschopného biotopu, který zde vytvoří život pro místní živočichy. V pozdější fázi, výsadbu náročnějších ovocných stromů.

projekt tunis výsadba stromů

Od roku 2007 projekt fungoval převážně jako "ADOPCE", udělali jsme si zkušenosti přímo v terénu a pochopili, že je zapotřebí zprvu i zainvestovat infrastrukturu u zcela nových výsadbových stanovišť, ustát počáteční nedůvěru místních lidí, a to vše nedokáže pokrýt částka za jeden strom.

Finančně ustát začátky než se dostaví výsledky v podobě zakořeněného stromu, řízené těžbě dřeva, turismu. Mentalita tamních lidí je ale poněkud volnější a když nad nimi není dohled, tak to trochu flákají. Ze 3 tisíc stromů jich tedy zůstalo 156. Ne všechny úhyny byly způsobeny nezodpovědností, přispěly k tomu i jiné faktory. Jako slaná spodní voda, nevyhovující zemina (písek), občas i rozbité čerpadlo atd...

Většinu stromů také sdružení MIE z.s. vysázelo své pomocí, za soukromé peníze zakládajících členů.

Proto chceme trochu pozměnit financování projektu a hlavně ho udržet nezávislým na každodenním zalévání stromů. Kromě možnosti adopce máte možnost přispět i na podporu vzniku určitého stanoviště do prvotních investic: čerpadla, oplocení (proti ovcím a velbloudům), samozávlahové potrubí, zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti atd...

PODPOŘTE PROJEKT

Náklady na projekt
a naše úsilí

Rok 2024

Lednová výprava za výsadbou olivovníků 

Vydal jsem se na měsíční výpravu na náš pozemek a podařilo se mi uskutečnit velmi důležité kroky k budoucímu rozvoji našeho projektu

Po domluvě s panem Amorem, naším spolupracovníkem na olivovníkových stromech a zalévání všech stromů na pozemku, přijel bagr a prohloubil 350 jednometrových jamek pro sázení olivovníků

Po zjištění na internetu a telefonické konzultaci, ve kterém zahradnictví nejlépe nakoupit 200 olivovníků, jsem se vydal do Medninu. Po náročném výběru a dohadování o cenách, a po domluvě s panem Tošilem, že bychom chtěli mít na pozemku Muzeum Olivovníků, jsme se rozhodli nakoupit tyto druhy olivovníků (75 Frigenento, 75 Koroneiki, 20 Arbosana, 20 Zalmati, 03 Manzani, 03 Ascolana, 04 Jarboui). Tady je odkaz na tuniské zahradnictví: Pépinière Mabrouka www.pepinieremabrouka.com/fr/14-olivier-a-huile

10. ledna 2024 byl den nákupu stromečků a 12. ledna byl historický den sázení a zalévání nových olivovníků

Další velký krok, o kterém jsme dlouho uvažovali, je založení nové tunisko-české zemědělské firmy. Ve spolupráci s tuniskou účetní se nám podařilo připravit dokumenty, které budou podepsány během dubna 2024

Nejlepší úspěch: Podařilo se nám uzavřít pracovní dohodu se dvěma místními zemědělci. Pánové budou hospodařit na našem pozemku. My jim poskytujeme půdu, ubytování a vodu. Oni budou pěstovat zeleninu a zároveň se starat o ovocnou zahradu.


Máte zájem se s námi vydat na výpravu do Tuniska?  
Hledáme vhodného spolupracovníka. Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: organizator@mie.cz

Rok 2023

Nová studna je hodně hluboká hluboká

Velmi nás těší, že můžeme oznámit. Od podzimu začneme vysazovat stromy na našem pozemku. Máme k dispozici pozemek o rozloze 5 ha, kde plánujeme vytvořit jedlý prales složený z subtropických rostlin.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření biotopu lesa, který bude sloužit jako domov pro mnoho druhů rostlin a zvířat. Zároveň chceme, aby tento les poskytoval potraviny pro místní komunitu a návštěvníky.

V současné době hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s tímto projektem. Pokud máte zájem strávit týden až 14 dní v přírodě a pomoci nám s péčí o rostliny, budeme velmi rádi. K dispozici bude dvoupokojová chata s terasou, wifi, vařič, solární dobijení mobilů, každý den francouzská bageta a jiné potraviny.

Těšíme se na spolupráci s vámi na tomto vzrušujícím projektu.

ROK 2022

Rok 2020

Výprava do Tuniska za stromečky

V Únoru  jsme uspořádaly výpravu z ČR do Tuniska za stromečky. Bylo nás 5. Přes velké zdržení na letišti v Mnichově jsme dorazili na místo.

Na pozemku jsme zjistili, že místní zemědělský úřad nám okolo celého
pozemku (30ha) udělal hráz z písku a na to udělal plot. Moc
děkujeme. Hned jsme toho využili a do stínu jsme zasadili naše
osvědčené akácie a zalili z funkční nádrže na dešťovou vodu. Je to
perfektní, když máme svojí vodu a obrovský poklad v takové krajině
. Jak
již jsem asi někde psal ve studni je mírně slaná voda a nedá se  s ní
zalévat některé rostliny. Ale je to výzva k dalším ekologickým projektům
jak odsolit tuto vodu  a použít k tvorbě místního biotopu lesa.

Společně jsme zasadili asi 100 stromků. Zatím nemáme vyřešenou kvalitní péči o stromky po výsadbě. My musíme odletět a nesehnali jsme někoho, který by spolehlivě pomáhal je zalévat ....

I jinde ve světě jsou "lidé", kteří si neváží práce jiných. Takto zničený přístřešek
s posezením

První oliva vypěstovaná na našem pozemku. Velký dík panu Amorovi, že to dokázal

Nekvalitně vyrobené větrné čerpadlo, které nevydrželo místní vítr. Nejde vše hladce

První oliva vypěstovaná na našem pozemku. Velký dík panu Amorovi, že to dokázal

I jinde ve světě jsou "lidé", kteří se neváží práce jiných. Takto zničený přístřešek
s posezením

Nekvalitně vyrobené větrné čerpadlo, které nevydrželo místní vítr. Nejde vše hladce

Rok 2019

Projekt začíná být viditelný i ze satelitní mapy

Postupně se pozemek víc zelená než okolní příroda. Místní obyvatel pan Amor před několika lety přišel s návrhem, že zasadí na našem pozemku olivový sad, bude se o něj starat a až povyroste, přenecháme mu polovinu sadu i s pozemkem a druhá polovina sadu bude naše. Nyní jsou už patrné i tyto stromy.

Od místní státní organizace jsme nedostali proplaceno vybudování nádrže na dešťovou vodu dle původní dohody, že jsme nedodrželi rozměry nádrže, ale za to nám stát vytvořil val z písku kolem dokola našeho pozemku. Nic jsme nevěděli, přijeli jsme a už to tady bylo.

Děkujeme neznámým dobrým lidem ve státní správě. Pevně věříme, že projekt doděláme a jednou stromy budou poskytovat stín kolem jedoucím...
Naším cílem je nyní výsadba stromů i kolem silnice z obou stran a docílit, aby auta jedoucí po vyprahlé silnici, najednou projely lesem. Je to hudba budoucnosti, ale doufejme, že naše děti a jejich vrstevníci se toho dožijí a pochopí, jak bychom se měli k přírodě chovat... 

Rok 2018

Vice než desetiletý výzkum

Letos jsme dokončovali práce kolem dešťové nádrže a zahájili přípravu druhé nádrže na protilehlé stráni. Zakončili jsme víc jak desetiletý výzkum toho, které stromy jsou vhodné pro tuto oblast.

Hlavní podmínky jsme kladli tyto: strom se musí dobře ujmout, být co nejdříve samostatný, rychle růst, musí žít v symbióze s ostatními rostlinami, tj. nechovat se agresivně k jiným rostlinám.
Jednoznačně nám jako prvotní strom vhodný pro výsadbu vyšla Akácie.

Také jsme dolaďovali efektivní způsob zavlažování. Po těchto zkušenostech jsme zahájili přípravu na vytvoření několika nových lokalit lesních biotopů v Jižním Tunisku.

Na tento projekt + na další 3 lokality mimo náš výzkumný pozemek si vyděláváme vedlejší činností spolku MIE, z.s. V ČR a to zejména prodejem výpěstků ze své ekologické farmy, prodejem drůbeže, provozováním autokina. Dále prodejem novin, ale i obsluhou WC na místních trzích v Ředhošti.

Připravujeme oslovení firem a institucí, které by finančně podpořily vznik a rozvoj nových lesních biotopů. Veškeré tyto prostředky půjdou na potřebu daného lesa a podporu místních obyvatel, kteří nám budou pomáhat v projektu.

Dalším naším záměrem je poskytnout stávající chatku na pozemku jednomu, či partě nadšenců z ČR, kteří by pomohli koordinovat činnost místních pomocníků a sami přiložili ruku k dílu: rozpěstování stromků, sázení, zalévání, oplocení a v neposlední řadě fotografická dokumentace celého projektu.

Rok 2017

Izolace nádrže

Dodělali jsme vnitřní izolaci nádrže na dešťovou vodu. Udělali hráze ve tvaru "V" z kopce dolů, směrem ke vpusti do nádrže. Je to z důvodů prudkých dešťů, když už zaprší, aby voda směřovala do nádrže.

Během roku proběhla výsadba nových stromků a jejich výměna. Hráz, která byla vystavěna v roce 2016 se osvědčila. Zadržuje protékající vodu po deštích. Voda se zde pomalu vsakuje, vytváří vlhčí mikroklima a spodní vláhu pro stromky.
Pan Amor zasel hrách a jiné rostliny, kterým se zde daří. A tak se tato půda dá úspěšně využít, než vzrostou stromy. Výhodou je, že pan Amor dohlédne na to, aby zde sousedi nepásli ovce a velbloudy.

Závěrem roku 2018 plánujeme výsadbu dalších stromů tak, aby zde vznikl malý les.

Rok 2016

Zásoba vody

Mmístní dostavěli nádrž a čeká se na zpětné získání dotací abychom mohli začít s druhou nádrží na protější straně.

Udělali jsme zde hráz přes údolí, kudy občas protéká potok. Pokud zaprší voda se zde déle drží a vsakuje okolo naší studny do podzemí.
Stromky rostou i bez zalévání sice né tak intenzivně, ale musí si zvykat na drsnou přírodu.

ROK 2015

Velké změny

Letos jsme na pozemku udělali velké změny. Pronajali jsme několik hektarů místním lidem na pěstování olivovníků. Jedním z nich je i pan Amor, který nám již několik let vozí vodu na zalévání v cisterně za traktorem. Navázali jsme s místními již vřelejší kontakty, přeci jenom jsme zde již 8 let.

Škoda, že voda v naší studní je slanější, to by tady již bylo jak v rajské zahradě. Zde Stačí pouze voda a vše roste.

  • Dostali jsme se i k místním dotacím na vybudování dvou podzemních betonových nádrží na dešťovou vodu a na jaře se zahájila jejich stavba. Nyní čekáme ještě na nějaké povolení. Vždy musíme jednu etapu předfinancovat a pak nám mají být vrácený peníze můžeme pokračovat v další etapě.
  • Mají zde velmi důmyslně vymyšlené, jak nachytat co nejvíc dešťové vody. Nádrž je pod kopcem a do stran od nádrže jsou udělané takové hráze do trychtýře, takže veškerá voda směřuje do nádrže.
  • Pokračujeme s malou budoucí plantáží aloe vera, kterou bychom později chtěli dovážet do ČR a zde zpracovávat.

ROK 2014

Ujal se

Náš první a nejvyšší strom, tento strom je jedním z mála, které přežily, kvůli nedostatku financí na zahradníka, který by o ně pečoval. (původně vysázeno několik tisíc stromů). Stromy se musí pravidelně zalévat, než dosáhnou na spodní vodu.

Tento je je již samostatný, zalévat není potřeba, a postupně se do jejich stínu stahují drobná zvířátka - ptáci, brouci, pískomilové... a o to nám jde, vytovřit zde život 🙂

DOŠLO ZDE KE ZNIČENÍ ALTÁNU, DŮVOD ?

I zde se popsala revoluce a krize. Stromkům co se uchytily se naštěstí nic nestalo. Jen u dvou je nalomená větev, asi od nějakého zbloudilého velblouda.

  • Udělali jsme si zde malou chatku, pro úkryt před sluníčkem a odpočinek ve stínu
  • Vysadily jsme také první zkušební ALOE-VERA které se uchytily a přežily první léto
  • Palmy které jsme zde také vysadily, rostou, ale pomalu tyto jsou zde již od začátku projektu z roku 2007 a pro náš projekt zalesňování se příliš nehodí, Zatím vítězí akácie, která rychle roste a není agresivní vůči jiným rostlinám kolem
  • PŘIPRAVUJEME NOVÝ TYP ČERPADLA NA SOLÁRNÍ POHON

ROK 2007

Začátek projektu - TUNIS ADOPCE STROMŮ

Rok 2007 Začátek projektu - TUNIS ADOPCE STROMŮ Jeho hlavím cílem je zalesňování pouště, se současným vytvořením biotopů a udržení vody v oblasti a tím i života.

Pozemek se nachází za obcí Khafsalah směrem na Tataouine v Tunisku. ODKAZ NA MAPU

Náklady na projekt a naše úsilí

Počáteční investice do projektu byla 1 000 000,-Kč (nákup pozemku, výstavba, studny, chaty, nádrže na dešťovou vodu, závlahový systém, větrné čerpadlo na vodu, altány k silnici, WC pro zákazníky, plat hlídače a spoustu dalších i drobných investic). Snažíme se vytvořit tímto zázemí pro vlastní adopci stromů a hlavně zde provádíme výzkum vhodnosti stromů a technologií pro další stanoviště.

Většinu jsme táhli z vlastních zdrojů. Našlo se i několik lidí z našeho okolí, kteří si adoptovali strom, nebo nám pomohli svojí činností s tím, že vše bylo ve fázi výzkumu. Nyní si troufáme tvrdit, že jsme připraveni na zájemce o přímou adopci stromů a zajistit jim za jejich peníze jistotu pro jejich stromeček.

Nejdůležitější je nyní sehnat plat na jednoho místního člověka, aby si své práce vážil a kvalitně nás zastupoval, i když zde nejsme. Zhruba 10 -15.000,- Kč měsíčně. Nejde očekávat od lidí, kteří se snaží každý den v tvrdých podmínkách uživit svou rodinu, aby měli ekologické myšlení a pomáhali zdarma z přesvědčení. Další je nákup vody, různé přípravné práce, odhadem by to bylo asi 10.000,- Kč měsíčně.

Vysadili jsme zde několik tisíc stromů a roste nám jich cca 50 kusů. Je to dané tím, že zde byla a je velká krize, jeden čas nebylo i bezpečno sem jezdit, když byla revoluce v této zemi a hodně stromů a vybavení vzalo za své, ale máme výsledky, víme, které stromy pěstovat nejdříve a již máme technické zázemí ...