SÁZÍME STROMY

Vyzýváme všechny lidi, kterým není osud naší planety lhostejný, aby se zapojili do projektu

jak se zapojit 

Každý může přiložit ruku k dílu. Stačí si ve svém okolí vytipovat pozemek, vhodný k výsadbě stromů. Nejlepší je pozemek, který není vhodný k výstavbě a jinému komerčnímu využití, ani k zemědělské činnosti.

Vhodné jsou plochy, které mohou mít časem charakter lesa, minimálně od 10 000m2, kudy teče voda podél koryt potoků i vyschlých, když prší. Nebo v přirozených údolích.

Jde o to udělat biotop, který se časem obejde bez pomoci člověka po zakořenění stromů. Měli bychom sázet místní odrůdy stromů hodně hustě k sobě, nejlépe 1m od sebe a vyvarovat se agresivním stromům, které neumí žít v symbióze s jinými stromy. Ponechat ostatní rostliny kolem stromů růst a je na přírodě, aby vytvořila svůj prales.

Takto vzniklý prales musí mít i protipožární velké mezery mezi dalším lesem, kde se bude časem dařit víc rostlinám pro pastvu zvířat a neměly by zde být žádné suché rostliny. Velikost těchto mezer je na zvážení každého. Myslete na vítr ve vaší lokalitě.

Projekt můžeme podpořit i finančně

Stačí vyfotit pozemek s datem na fotce před výsadbou a po zakořenění rostlin. A následně každý rok poslat fotku na 
E-mail: organizator@mie.cz
s žádostí o podporu i s bankovním číslem.

Výše podpory není určená, ale věřte, že se vám ekonomicky vyplatí pomoc přírodě hned několikrát. Jednou s naší podporou a podruhé, pokud si adoptivní rodiče přímo zvolí vaší lokalitu na výsadbu svých stromů. A za to dostanete všechny peníze od sponzora. A potřetí, když budete sklízet dřevo z lesa jako dobrý hospodář průběžně, aby les nezanikl.

A za čtvrté, budete v naší databázi míst, kde se lidé mohou na les podívat a případně si zde odpočinout pod stromy a koupit si například tradiční občerstvení nebo plody z přírody. A nakonec pocítíte i to krásné, a to radost z podpory přírody a uvědomění, že je nás víc na celém světě, kterým není lhostejný osud světa.

Nyní sázíme v Ředhošti a v Tunisu

Hledáme nové lokality

Hledáme nové vhodné lokality na výsadbu lesů po celém světě.

Je zapotřebí mít i zodpovědnou osobu v místě a budeme se snažit všemožně podporovat tento projekt.

Více info: organizator@mie.cz

O NÁS

Jsme spolek, podporující MIkroEkonomiku a MIkroEkologii. Naším posláním je podporovat výrobu a spotřebu místních potravin, vytvářet pracovní místa v oblastech s nízkou zaměstnaností a vést lidi k samostatnosti a nezávislosti. Naše zaměření se také týká ekologické aktivity, výsadby stromů v Tunisu a omezení plýtvání zdroji, výrobky, které mohou dále sloužit.

Náš spolek si dal za cíl, podporovat pěstování stromů, a to hlavně v oblastech, kde stromy nejsou. Snažíme se vytvořit fungující biotopy lesů, které poslouží celé naší planetě. Podporujeme mikroekologii a mikroekonomiku. Věříme, že aby se člověk choval ekologicky, hlavně v rozvojových zemích, musí vidět i ekonomický přínos.

Například, pokud zde vybudujeme les a bude zde dobrý hospodář, který se o les bude starat, bude les dávat šetrnou těžbou dřevo a tím se stane pro zúčastněné lidi, ekonomicky zajímavým projektem. Navíc nám poskytne les i jiný užitek.

Projekt může řešit i migraci, pokud budou mít místní obyvatelé zajištěný příjem peněz, nebudou utíkat ze své vlasti, ale budou dělat užitečnou činnost pro nás všechny.

Sponzoři a partneři

Pomoc může i každý na dálku svými penězi, stačí je poslat na náš transparentní účet číslo: 2858055001/5500

Věřte, že 100% peněz bude použito na stromy a pokud nám pošlete E-mail na organizator@mie.cz s oznámením Vaší podpory, pošleme Vám informaci i s fotkami, kam přímo Vaše peníze šly, co a koho podpořily. Vaše peníze podpoří i místní obyvatele, ekonomiku a malou částí zastaví migraci lidí, protože tam kde nic neroste, se lidé stěhují jinam a pokud zde budou mít práci a navíc i smysluplnou práci pro celý svět, proč by nezůstali doma.

Naše organizace MIE z.s. si na svoji režii vydělává podnikáním v oblasti podpory prodeje hlavně malých obchodníků a z jejich poplatků z nájmů které platí, pokud jsou spokojení nebo ze zisku z prodejů dost často i použitých věcí.Tento zisk používáme na chod celé organizace i podporu výsadby stromů.

Snažíme se o Regionální rozvoj kdekoliv na světě a ze zisků financujeme naši hlavní činnost - výsadbu stromů. Pokud máte pro nás podnět, kde by se například daly pořádat trhy, prodávat použité věci, napište nám na E-mail: organizator@mie.cz

PODPOŘTE NAŠE AKTIVITY

Budeme rádi jestli nás podpoříte ve tvoření nových projektů a upevňování stávajících, podpořte nás na transparentní účet Mie z.s. 2858055001/5500 do poznámky uveďte (podpora projektu a případně své jméno).

Galerie z projektu v rocích z Tunisu

Buďte součástí vytvoření lepšího prostředí kolem nás.

Informace: E-mail: organizator@mie.cz

NÁHLED DO
TRANSPARENTNÍHO ÚČTU

kontaktní formulář

Děkuji! Vaše zpráva byla odeslána.
Nelze odeslat vaši zprávu. Opravte chyby a zkuste to znovu.

Další projekty

"START-UP"

Máme pro Vás nabídku. Chcete být víkendovými obchodníky? Pojďte to zkusit.

Každý výrobek je třeba nabídnout a snažit se ho prodat. Jinak by Vám výrobky zůstávaly a nemuseli byste již další vyrábět. Rozhodli jsme se, že pro Vás uspořádáme kurzy prodeje. Budou podle zájmu účastníků, každou poslední sobotu v měsíci. A v neděli si zkusíte ostrý prodej na místním trhu. Nakonec zjistíte, že je to vlastně jednoduché.

"farmie"

Pěstování, prodej rostlin a jejich zpracování. Vše probíhá ve formě BIO, nepoužíváme chemické přípravky

"Darujte to"

Máte nepotřebné věci, které jenom překáží, tak je darujte. Protože co darujete, neskončí hned na skládce a ještě někomu poslouží a tento člověk nepoptává novu věc, která se musela nebo bude muset vyrobit, tím se zmenší zátěž na přírodu. Zároveň tedy můžete pomoct někomu a mít z toho radost a pomůžete i přírodě.

"zoo farma"

Podpořili jsme vznik "Milánkovo zoo-farma" kteří fungují zcela samostatně
a připravujeme další projekt. Kde budou k vidění naše domácí zvířata, jejich plemena, aby byly uchovány pro další generace.

"hrabárna"

Realizujeme projekt dalšího využití nepotřebných, použitých věcí a tím se snažíme snížit tlak na novou výrobu

nový výrobek  = zátěž pro přírodu

použitý výrobek  = úleva pro přírodu

"jedlý prales"

Hlavním cílem je vytvoření místního biotopu, mikroklima a zadržení vláhy. Potravu pro místní hmyz a důležité včely